strömstaNET bygger framtidens digitala motorvägar

Stadsnätet i Strömstad är ett fiberoptiskt nät med mycket stor kapacitet för data- och telekommunikation. Det ägs av det kommunala bolaget strömstaNET. Drift och underhåll av stadsnätet sköts av Telia som är kommunikationsoperatör. Att stadsnätet är öppet innebär att flera olika leverantörer kan erbjuda sina tjänster och att det råder fri konkurrens dem emellan.
strömstaNET är ett helägt kommunalt bolag bildat 2011. Vårt mål är att alla invånare i Strömstads kommun ska få tillgång till befintliga och framtida kommunikationstjänster på lika villkor. Den här målbilden kallar vi för ”100 Mbit till 100 procent”.
För att nå våra mål så samarbetar vi med Kommunen, Fiberföreningar och lokala företag.
strömstaNET har övertagit kommunens fiberoptiska nät som redan är draget till skolor och omsorgsbyggnader för att få ett enhetligt nät för hela kommunen. Vi samarbetar med Tekniska förvaltningen genom att lägga våra fiberrör samtidigt som man gräver för nya vägar, vatten- och avloppsnät. Med Bygg och Miljöförvaltningen samarbetar vi om planeringen och dokumentationen av våra nät.
Vi har även lyckats att samarbeta över gränsen till Norge. Vi har aktiverat fiberförbindelse mellan Strömstad och Halden. Vilket ger möjligheten att arbeta från bägge sidor av gränsen.
Strömstadsbyggens lägenheter är basen i nätet. Under 2013 har vi anslutit ca 1 200 lägenheter av totalt 1 500 lägenheter. När detta nu börjar bli färdigt börjar vi lägga fokus på att gräva fiber till andra delar i Strömstads stadskärna. Det är en lång process då vi fysiskt behöver gräva för att få fram fiber till samtliga fastigheter.
Fiberföreningarna i kommunen är viktiga för oss och vi hjälper till med kompetens kring planeringen och byggandet av fibernätet i föreningarna. Det är viktigt för oss att så många som möjligt ansluter sig som medlemmar i fiberföreningarna - ju fler som ansluter sig - desto fortare går det för föreningen att sätta igång och ju fler medlemmar det blir så fördelar man kostnaden på fler vilket ger en lägre anslutningsavgift.