Öppet Stadsnät för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du mycket att vinna på en fast anslutning till strömstaNET. Du kan se det både som en service till hyresgästerna - och som en konkurrensfördel gentemot andra fastighetsägare. När du ansluter din fastighet så investerar du i framtidens teknik, fiber.

Investera i framtidens teknik
Kapaciteten i Stadsnätet erbjuder i princip obegränsad prestanda, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Tekniken kommer att vara grunden för all typ av kommunikation inom TV, Internet och telefoni och mycket annat. Det bereder väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.
Hyresgästens valfrihet
Det handlar om hyresgästens valfrihet, som innebär att du överlåter att de själva väljer sina bredbandstjänster. Genom en anslutning till strömstaNET kan du erbjuda dina hyresgäster det största tänkbara utbudet av kommunikationslösningar. Du står för vägen ut och sedan är det upp till hyresgästerna att själva välja vilken tjänsteleverantör som de vill sluta avtal med och hur länge. Det är lika enkelt och självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning. Du möter även dina hyresgästers behov vare sig det gäller en enkel Internetanslutning för mail och surftrafik till en storskalig telefoni-, tv- och datakommunikationslösning.

För dig och dina hyresgäster


En annan fördel är att det underlättar för dig och dina hyresgäster. En fiberanslutning kan användas för övervakning och larm, styrning av vatten och energi, trygghetslarm för äldre, etc. Den kan även användas i ditt tjänsteutbud gentemot hyresgästerna. Vårt öppna nät kan ersätta både kabel-TV och traditionell telefoni. Du behöver alltså inte längre ha flera parallella nät i fastigheten utan kan använda ett och samma nät för såväl TV, Internet och telefoni.