Södra Strömstads Fiberförening har tagit första spadtaget

Nu har Södra Strömstads Fiber tagit sitt första spadtag och arbetet att med att ansluta sina medlemmar till fiber är i full gång.
Spadtag_Sodra_Stromstad
Under onsdagen startade grävandet för att iordningsställa fibernät i Södra Strömstad Fiberförenings område. Arbetet startade i Stareområdet, kommande vecka är planen att starta arbetet i Bålerödsområdet. Samtidigt startade arbetet med att sätta upp kopplingsskåp i områden där det tidigare har gjorts samförläggningar med elnätet vilket bl a skett i området kring Treje.
Nu ansluter sig allt fler till fiberföreningen och antal anslutna närmar sig nu 700 stycken.
Vi önskar Södra Strömstads Fiberförening lycka till och hoppas på ett gott samarbete.