Info_Nordkoster
Informationsmöte på Nord Koster

Vi bjuder in till ett informationsmöte i samband med er vägförenings årsmöte, gällande fiberanslutning för er som har fastighet på Nord Koster.
strömstaNET
Strömstanet är ett kommunalägt bolag som bildades 2011. Då gav kommunen strömstaNET i uppdrag att bygga ett öppet stadsfibernät i Strömstad. Med öppet stadsnät kan du själv välja vilken leverantör du önskar på Internet TV och telefoni, vi bygger infrastrukturen dvs kabeln i backen, och tjänsterna köper du på www.bredbandswebben.se.
Välkommen på informationsmöte
Datum: 30 Mars
Klockan: 11:00 (Efter avslutat vägmöte)
Plats: Fiskargården—Nord Koster
Anslutning
Är du intresserad av fiber går du in och gör en intresseanmälan på www.stromstanet.se under fliken anslut dig. När processen startar så kommer vi att skicka ut avtal och det är först när du skrivit under avtalet som det är bindande.
Anslutningsavgiften
Anslutningsavgiften är 29 900 kronor, om du ansluter dig nu.
Summan ligger på den här nivån just nu eftersom vi ändå är i ditt område och gräver. Väljer du att vänta med anslutningen så kommer anslutning avgiften att bli minst 35.000:- om din fastighet ligger långt ifrån fibern blir priset per offert dock ej mindre än 35.000:-. (pris per 2019-02-18)
#inlineditbutton