Framdrift

Jättekul att intresset är så stort för fiber.
Vikarna2
Vi har ni påbörjat byggnation av stamschakt på Nordkoster och området Källviken/Bogen börjar närma sig slutförande.
Karholmen ligger inför projektering och byggstart kommer att ske inom en snar framtid.
Vi väntar på att intressenivån ska komma upp på Hällestrand för att dra igång ett projekt där. Så gå gärna in och gör en intresseanmälan.
#inlineditbutton