Rosso_Hamn

Fiberbyggnation på Rossö

Rossö är nu indelat i områden och vi har genomfört det första området Rossö - Myren under våren.
Vi har även uppnått 50% intresse i ytterligare ett par områden och dessa startas nu upp. Först ut är Vikarna.
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?
  • Övriga frågor
  • Digitalt avtal via GetAccept - Hur fungerar det?
#inlineditbutton