Nord Koster
gray Beställning 1 st 2%
gray Ansluten 6 st 11%
Möjliga anslutningar: 57 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (26 st) intresseanmälningar för att gå vidare
1 av 26
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?
  • Övriga frågor
  • Digitalt avtal via GetAccept - Hur fungerar det?