Hällestrand
Intresse Intresse 12 st 5%
Beställning Beställning 4 st 2%
Ansluten Ansluten 98 st 43%
Möjliga anslutningar: 228 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (65 st) intresseanmälningar för att gå vidare
16 av 65
Grävning Etapp 2

Nu börjar det närma sig. I slutet av vecka 4, eller början av veckan 5 påbörjar vi schakta för fiber i Etapp 2 på Hällestrand, och det är Tjärnö Gräv AB som är schakt entreprenör. Grävarbetet kommer att pågå under några veckor framöver. Vi kommer inom kort även att skicka ut ett anslutningsavtal till er via e-post. Det kommer även ett separat e-postutskick med informati...

Grävstart!

Denna vecka drar schaktentreprenaden igång på Hällestrands ängar, och det är Tjärnö Gräv AB som är schakt entreprenör. Grävarbetet kommer att pågå de närmaste veckorna. Vi påminner även om anslutningsavtalet för er som ännu inte skickat in detta att göra det så snart som möjligt så att ni inte missar att komma med i denna omgång. Har ni inte fått något avtal så hö...

Hallestrand_etappindelning
Information om uppstart

Nu är det snart dags för projektstart i ert område. Då Hällestrandsområdet är ett ganska stort geografiskt område har vi valt att dela upp området i tre områden. Detta för att entreprenaden skall gå lättare och snabbare. Etapperna är beskrivna i bilden nedan. Vi påbörjar Etapp 1 under november månad och kommer sedan att fortsätta att jobba på så snabbt vi kan. Vi komme...
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?
  • Övriga frågor
  • Digitalt avtal via GetAccept - Hur fungerar det?
#inlineditbutton