Nord Koster - Vettnet
Varmt välkommen att göra en intresseanmälan för fiberutbyggnaden på koster.

Vi är nu i startskedet för att planera igångsättning av fiberutbyggnaden på Koster. För att vi skall kunna starta vår projektering är det viktigt för oss att få reda på hur många som är intresserade av fiber. Vår utbyggnad bygger på att minst 50 % tecknar sig för en anslutning. Vi kommer med tiden att dela in Kosteröarna i mindre delprojekt och det kommer då vara lättare att...
gray Intresse 11 st 22%
Möjliga anslutningar: 50 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (25 st) intresseanmälningar för att gå vidare
11 av 25
Informationsmöte på Nord Koster

Vi bjuder in till ett informationsmöte i samband med er vägförenings årsmöte, gällande fiberanslutning för er som har fastighet på Nord Koster.
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?