Källviken
gray Intresse 10 st 13%
gray Beställning 30 st 39%
Möjliga anslutningar: 77 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (39 st) intresseanmälningar för att gå vidare
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?