Källviken
gray Intresse 4 st 5%
gray Beställning 12 st 16%
gray Ansluten 28 st 36%
Möjliga anslutningar: 77 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (25 st) intresseanmälningar för att gå vidare
16 av 25
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?
  • Övriga frågor
  • Digitalt avtal via GetAccept - Hur fungerar det?