Källviken
gray Intresse 15 st 20%
gray Beställning 18 st 24%
Möjliga anslutningar: 75 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (38 st) intresseanmälningar för att gå vidare
33 av 38
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?