Rossö - Kågesand
Fiberutbyggnad på Rossö

Vi håller nu på att bygga fiber ute på Rossö. Vilket område vi kommer till här näst beror på vilket intresse som finns i just ditt område. Rossö är nu indelat i etapper. Vilket innebär att du själv kan vara med och påverka vilket område vi kommer till här näst. Så nu är det dags att gå in och anmäla ditt intresse och prata med dina grannar. För att vi skall påbörja pl...
Intresse Intresse 13 st 25%
Möjliga anslutningar: 51 st
  • Anslutning av villor
  • Hur djupt skall jag gräva på tomten?
  • Fakturafrågor
  • När fakturerars min anslutningsavgift?
  • Övriga frågor
  • Digitalt avtal via GetAccept - Hur fungerar det?
#inlineditbutton