illustration

Är du ansluten till strömstaNET?

Sök på din adress för att se om din fastighet eller villa är ansluten till strömstaNET, eller kan bli det. På nedre delen av denna sida finner du våra pågående och planerade områden, klicka på ditt område för att få mer information. Vill du bli kontaktperson i ditt område? Det är bra om varje område kan ha en eller flera kontaktpersoner som brinner lite extra för fiberutbyggnaden. Som kontaktperson blir du vår länk till de boende och berättar för dina grannar om stadsnätet och vad en anslutning innebär. På så vis kan du hjälpa till att snabba på anslutning...